2021

Mūsu komanda: ūdensapgādes un kanalaziācijas tīklu speciālisti

  • Text Hover
Iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir viens no Moduls Engineering inženierkominkāciju pakalpojumiem. Darbinieku profesionalitāte un pieredze ļauj īstenot pēc apjoma un sarežģītības dažādus risinājumus sabiedriskām ēkām, ražotnēm, izglītības iestādēm un privātajiem klientiem. Sīkāk par Moduls Engineering pakalpojumiem var uzzināt mājaslapas sadaļā PAKALPOJUMI.

 "Ūfdensapgādes un kanalizācijas tiklu izbūve ir nozīmīgs inženierkomunikāciju izbūves posms ikvienā objektā. Ir jāizprot veicamo darbu secība objektā, lai nodrošinātu visu sistēmu savstarpējo integritāti", Jānis Silavs, Moduls Engineering būvdarbu vadītāja palīgs.