2008

SIA „Moduls Rīga” turpina atbalstīt projektu „Lai dzīvo bērni 4!”

SIA „AGD Grupa” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centru (turpmāk tekstā ISEC), Valsts policiju, Ceļu policiju, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Ātrās palīdzības staciju, „Latvijas Dzelzceļu”, „Latvenergo”, „Latvijas gāzi”, CSDD, kā arī privātiem uzņēmumiem ir izveidojuši trīs īsfilmas „Lai dzīvo bērni”. Šogad projekta „Lai dzīvo bērni 4!” ietvaros ir sagatavota ceturtā filma „Parasta piektdiena”. Filma apskata bērnu un jauniešu drošības jautājumus dažādās situācijās: esot uz dzelzceļa, esot ceļu satiksmes dalībniekam, saskarsmē ar uguni un elektroierīcēm, kā arī situācijās, kad notikusi gāzes noplūde. Tā kā „Moduls Rīga” viens no darbības virzieniem ir cieši saistīts ar elektrību – spēka iekārtu elektroapgāde, iekšējā un ārējā apgaismojuma elektroapgāde, transformatoru apakšstacijas un zibens aizsardzība, tad uzņēmuma pastāvīgs atbalsts šādai filmai parāda, ka mums rūp bērnu drošība. 2008.gada filma tapusi sadarbībā arī ar Katastrofu medicīnas centru un tajā īpaša vērība veltīta jautājumiem, kas saistīti ar pirmās palīdzības sniegšanu .

Filma balstās uz bērnu stāstiem par patiesiem notikumiem viņu dzīvē. Tie atklāj bērnu pieredzi un rīcību dažādos negadījumos, kā arī šo negadījumu sekas. Speciālisti vienkāršā, skolēniem saprotamā valodā skaidro kā drīkst un kā nedrīkst rīkoties, kādas var būt rīcības sekas, kā palīdzēt nelaimē nokļuvušam cilvēkam.

Filmas misija – atgādināt, ka nepareiza rīcība ar elektrību, gāzi, nepareiza uzvedība uz autoceļiem un dzelzceļa apdraud cilvēka drošību.

No 22. – 28.septembrim Latvijas skolās notiks Drošības nedēļa, kuras ietvaros šī filma mācību stundu laikā tiks demonstrēta Latvijas televīzijas 1.kanālā, kā arī filmas DVD nonāks katrā no Latvijas skolām.