2009

Moduls Rīga svin spāru svētkus Rundāles novada bērnudārzam „Mārpuķīte”

Piektdien, 11.decembrī tika svinēti spāru svētki jaunajai Rundāles novada bērnudārza „Mārpuķīte” ēkai, kuras būvniecība tika uzsākta šā gada maijā. Ēkas būvniecības ģenerāluzņēmējs ir SIA „Moduls Rīga”.

Jaunuzceltais bērnudārzs būs būtisks ieguvums ne tikai mazākajiem Rundāles novada iedzīvotājiem – ēkā plānots izvietot pašvaldības pakalpojumu punktu iedzīvotājiem ar atsevišķu ieeju, kā arī telpas ģimenes ārsta praksei.

Bērnudārza „Mārpuķīte” vadītāja Indra Konstantinova atzīst, ka jaunais bērnudārzs tiek ļoti gaidīts: „Šobrīd bērnudārzs ir izvietots Kaucmindes muižas telpās. Pie mums draudzīgi sadzīvo 47 bērni vecumā no 1,5 līdz 7.gadiem. Jaunās ēkas būvniecība mums visiem nodrošinās iespēju sniegt Rundāles novada ģimenēm kvalitatīvāku pakalpojumu – bērniem būs iespēja nodarboties ar sportu labi aprīkotā sporta zālē, rūdīties nodarbībās peldbaseinā, kā arī muzicēt atsevišķā mūzikas zālē.”
Bērnu dārza nodošana ekspluatācijā plānota 2010.gada maijā. Saskaņā ar izstrādāto projektu, bērnudārzā paredzēts izvietot 6 grupiņas, kur kopumā varēs uzņemt 116 bērnus. Tiks izbūvēts neliels bērnu baseins, pasākumu zāle, sporta zāle, ēdamzāle. Pašiem mazākajiem bērniem grupiņas tiks izvietotas 1.stāvā ar atsevišķām ieejām, kur vecāku ērtībai paredzēta arī vieta ratiņu novietošanai.

Tāpat plānots veikt arī rotaļu laukuma izbūvi katrai grupiņai, kas būs aprīkoti ar smilšu kasti, nojumīti un daudzfunkcionālu moduli ar dažādām aktivitāšu iespējām. Nojumītes konstrukcijā būs iestrādāti dažādi bērnu attīstību veicinoši rotaļu elementi, atbilstoši viņu vecuma grupai. Tiks izbūvēts auto stāvlaukums ar piebrauktuvēm, nobruģēti celiņi un veikti apzaļumošanas darbi.

"Bērnudārza būvniecības process ir nedaudz komplicētāks nekā citu sabiedrisku vai privātu ēku būvniecība,” atzīst Vitālijs Hrapovs, SIA „Moduls Rīga” būvniecības – montāžas departamenta direktors. „Šajā bērnudārzā, veicot telpu plānojumu un peldbaseina izbūvi, papildus augstākiem drošības standartiem un citām normām, ir daudz domāts, lai šeit komfortabli justos bērni ar īpašām vajadzībām – lai viņiem būtu ērti pārvietoties un visas telpas būtu pieejamas. Mēs ļoti ceram, ka šī plašās, jaunās telpas un iekārtotā apkārtne priecēs ne tikai bērnudārza bērnus, bet arī visus Rundāles novada iedzīvotājus."

Jau nākošā gada rudenī mazie Rundāles novada iedzīvotāji varēs ieskandināt 1. septembri jaunajā bērnudārzā.