2009

Rīgas Krievu drāmas teātris svin Spāru svētkus

Teātra ēku kompleksa rekonstrukcija un restaurācija pēc Rīgas domes pasūtījuma tika sākta pērnajā oktobrī, bet rekonstrukciju pabeigt plānots pēc gada. 2009.gada 21.jūlijā, domes vadība, Rīgas Krievu drāmas teātra trupa un citi viesi vēsturiskajā ēkā pulcējās uz spāru svētkiem.

Pašlaik būvnieki ir pabeiguši galveno nesošo jumta konstrukciju montāžu, pamatu nostiprināšanu, kā arī lielāko daļu demontāžas un betonēšanas. Ir pabeigta ārējo inženiertīklu tīklu un siltummezgla izbūve, un tiek turpināti darbi pie ēkas iekšējām inženierkomunikācijām.

Jaunās teātra telpas, skatuve un skatītāju zāle jau ir ieguvušas aprises un tiek gatavota skatuves daļa, lai tajā varētu sākt darbus modernas skatuves iekārtas izbūvei un uzstādīšanai.

Teātra rekonstrukcijas darbos piedalās arī SIA „Moduls Rīga”, veicot inženiertehnisko komunikāciju nomaiņu, bet būvniecības darbus vada SIA „Re & Re”.

Rīgas Krievu drāmas teātra ēka līdz šim bija pēdējais nams Līvu laukumā, kuram vēl nebija veikta rekonstrukcija, un, apsekojot ēku, tika konstatēts, ka teātra tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā neapmierinošs.