2011

Atklāj jaunās Pāvula Jurjāna mūzikas skolas telpas

2010. gada beigās svinīgi tika atklāta jaunā Pāvula Jurjāna mūzikas skolas ēka Baložu ielā 24.

Jaunās iepretim mūzikas skolas vēsturiskajai ēkai esošās renovētās telpas, kas atjaunotas ar Rietumu bankas labdarības fonda un Rīgas domes atbalstu, turpmāk ik gadu mūzikas skolā ļaus uzņemt ievērojami lielāku mācīties gribētāju skaitu, kā arī dos iespēju attīstīt iestādes izglītības programmu ar mūsdienīgu, daudzpusīgāku piedāvājumu.

SIA Moduls Rīga šajā objektā darbojās kā apakšuzņēmējs un veica elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas, ugunsdrošības un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūvi, kā arī videonovērošanas sistēmas izbūves darbus.

Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir viena no vissenākajām mūzikas skolām Latvijā. Skolas vārds, pateicoties ikgadējai skolas audzēkņu un pedagogu darbībai un sasniegumiem starptautiskos konkursos, festivālos un koncertos, atpazīstams gan Rīgas pilsētas, gan visas Latvijas mērogā.
Mūzikas skolā profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītības programmās pašlaik mācās ap 600 audzēkņu, t.sk, gan pirmsskolas vecuma bērni jau sākot no 2 gadu vecuma, gan skolas vecuma bērni, gan arī pieaugušie.

Mūzikas skola ir arī vienīgā mūzikas skola Latvijā, kur muzikālo izglītību var iegūt arī bērni ar garīgās attīstības traucējumiem.