2011

Uzsākta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bēniņu rekonstrukcija

2011. gada 18. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija parakstīja līgumu ar SIA „Velve” par bēniņu rekonstrukciju un infrastruktūras modernizāciju K.Barona ielā 1, Rīgā, ERAF projekta „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai”.

SIA Moduls Rīga šajā projektā piedalās kā apakšuzņēmējus, veicot ēkas rekonstrukciju, remontu, renovāciju un modernizāciju.

Plānots, ka ERAF atbalstītā projekta ietvaros būvdarbi JVLMA telpās uzsāksies 2011. gada aprīlī.
Projektā plānotās aktivitātes ir ārējās fasādes un vestibila renovācija, 3. stāva (bēniņu) izbūve mācību telpu izveidei, mūzikas studijas un džeza klases izveidei, inženiertehnisko tīklu izbūve un rekonstrukcija, telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, fonotēkas un nošu bibliotēkas modernizēšana.

Darbi jāpabeidz līdz 2011. gada 22. augustam.