2011

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai jaunas telpas

17. maijā tika atvērtas apskatei Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas jaunās telpas Rīgā, Graudu ielā 21, Rīgas domes amatpersonas kopā ar skolas audzēkņu vecākiem iepazinās ar būvnieku paveikto skolas ēkas rekonstrukciju.

Pērn Rīgas dome pieņēma lēmumu par Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas pārvietošanu uz jaunām, bērnu īpašajām vajadzībām piemērotākām telpām. Līdz šim skola darbojās divās uz privātas zemes esošās ēkās A.Čaka ielā 42, kas atradās sliktā tehniskā stāvoklī.

Skolas jauno telpu rekonstrukcijas darbi tika uzsākti šī gada sākumā. Ēkas sakārtošanā, izveidojot plašu mācību korpusu, mājīgas internāta, darbmācības, sporta telpas un labiekārtojot skolas teritoriju, no Rīgas domes budžeta ieguldīti 860 000 Ls.

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskola ir vienīgā Latvijas speciālā skola, kurā pamatizglītību var iegūt nedzirdīgi un vājdzirdīgi bērni no visas valsts.

Skolas kolektīvs plāno veikt pārcelšanos jau jūnijā. Tad arī tiks gādātas jaunas iekārtas, mēbeles, tehnoloģiju ierīces utt. Rīgas dome tam atradusi papildu vēl 70 tūkst. latu
SIA „Moduls Rīga” kā apakšuzņēmējs veica inženiertehnisko komunikāciju darbus. Tika ierīkots spēka un apgaismojuma tīkls atbilstoši Tehniskajam uzdevumam, zemējuma un zibens aizsardzības sistēma, ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Tika izstrādāta un saskaņota maģistrāles tīklu, elektrosadales izvietošanas shēma, kā arī iesniegtas slodzes uz elektrosadales skapjiem.