2011

SIA Moduls Rīga atbalsta privātās publiskās partnerības (PPP) bērnudārza celtniecību Tukumā

Tukumā, Kuldīgas ielā 67, 2010. gada vasarā tika uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība. Savukārt bērnudārzu nodot iecerēts jau šī gada vasarā. Jauno pirmsskolas izglītības iestādi varēs apmeklēt 136 bērni.

Bērnudārza celtniecība Tukumā notiek publiskās un privātās partnerības projekta ietvaros, kas uzskatāms par PPP pilotprojektu Latvijā.

Objekta būvniecību privātās publiskās partnerības projekta ietvaros veic pilnsabiedrība "Acana", kurā apvienojušies celtniecības uzņēmumi SIA „Arčers” un SIA „Abora”.

SIA „Moduls Rīga” kā apakšuzņēmējs veic sekojošus darbus: ūdensvadu, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu izbūvi, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas, apsardzes signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūvi, telefonu un datortīklu tīklu izbūvi, kā arī elektromontāžas darbus.