2011

Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolas renovācija

Šogad Rīgas dome uzsākusi vairāku simtgadīgu pašvaldības ēku atjaunošanu, lai saglabātu Rīgas vēsturiskā centra arhitektūras mantojumu un rūpētos par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu objektu tehniskā stāvokļa uzlabošanu. Viena no pirmajām ēkām ir Rīgas centra daiļamatniecības pamatskola. Ēka atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, steidzami jāremontē ūdensvada un kanalizācijas sistēma, elektroinstalācijas, nepieciešams atjaunot ēkas fasādi un vēsturiskos koka logus. Plānots veikt arī fasādes dekoratīvo apgaismošanu. Pamatskolas ēka celta ap 1880. gadu.

Līgumsabiedrība „Velve - Moduls Rīga” veiks inženiertīklu montāžas darbus Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolā. Darbu izpildes termiņš tika noteikts pieci kalendārie mēneši, līdz ar to 2011. gada 1. septembrī skolēni varēs uzsākt mācības jau pilnībā renovētā skolā.

Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola dibināta 1992. gadā, un tā atrodas ēkā Aspazijas bulvārī 34, kas jau vēsturiski, kopš 1872. gada, darbojās kā Jaunā Rīgas Amatnieku skola.

Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola par galveno mērķi uzskata sniegt skolēniem iespējas paralēli mācībām vispārizglītojošos priekšmetos apgūt vairākus, Latvijā tradicionālu amatu pamatus - kokapstrāde, keramika, metālapstrāde, rokdarbi un lietišķi dekoratīvā tēlniecība. Lai modinātu skolēnos estētisku, māksliniecisku, brīvu pasaules uztveri, liela uzmanība tiek pievērsta speciālajiem mācību priekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, kompozīcijai, mākslas vēsturei, tautas mākslai.

RCDP ir mācību darbnīcas un mākslas priekšmetu klases. Skolā ir neliela izstāžu zāle, kurā tiek rīkotas gan bērnu, gan profesionālu mākslinieku darbu izstādes. Mācību gada sākumā tiek organizētas “zaļās prakses” un nometnes, kuru laikā bērni glezno un zīmē brīvā dabā.
Vēl šogad plānots atjaunot arhitektūras pieminekļu sarakstā iekļauto pamatskolas „Rīdze” ēku (celta 1881.gadā) Kr.Valdemāra ielā 2 un 1990. gadā celto O.Kalpaka Rīgas Tautas Daiļamatu pamatskolas ēku Skrindu ielā 1.

Pēdējo gadu laikā SIA „Moduls Rīga” veicis jau vairāku kultūrvēsturisku ēku atjaunošanu – Rīgas 2.ģimnāzijas ēka, Rīgā, Valdemāra ielā 1, atjaunota, rekonstruēta un restaurēta arī J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola Kronvalda bulv.8, pabeigta M.Čehova Rīgas krievu teātra ēku kompleksa Kaļķu ielā 16 pilna rekonstrukcija. Atjaunotas arī Rīgas 1.ģimnāzijas un Rīgas 40.vidusskolas ēku vēsturiskās fasādes.