2009

„Moduls Rīga” saņem EKO zīmi „Zaļā josta”

Mūsu kompānija ir saņēmusi EKO zīmi „Zaļā josta”, kas apliecina, ka SIA „Moduls Rīga” ir videi draudzīgs uzņēmums, kas sadarbībā ar SIA „Zaļā josta” veic izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, nodrošinot tā savākšanu, šķirošanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās, tādējādi rūpējoties par apkārtējo vidi.

Līdz ar to mūsu uzņēmumam ir tiesības izmantot EKO zīmi „Zaļā josta” uz savas produkcijas, apliecinot savas rūpes par vidi.

EKO zīme „Zaļā josta” tiek piešķirta tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču brīvprātīgās apsaimniekošanas programmai.

EKO zīme „Zaļā josta” ir rādītājs tam, ka uzņēmums vienmēr ir atbalstījis brīvprātīgās izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču apsaimniekošanas nozīmi dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanā, kā arī jūtas atbildīgs par savā darbības procesā radītā iepakojuma vai videi kaitīgo preču potenciālo kaitējumu apkārtējai videi.