2009

Atdzims kultūras pils „Ziemeļblāzma”

Nozīmīgs Rīgas kultūras dzīves centrs, spožs valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un vieta, kas apvieno vecmīlgrāviešus un rīdziniekus — tādu kultūras pils „Ziemeļblāzma” nākotni redz Rīgas pilsētas amatpersonas. Kultūras pils „Ziemeļblāzma” atjaunošana būtu svarīgs ieguldījums Rīgas pilsētas tagadnē un tās vēsturē. Tomēr, lai uzlabotu pirms aptuveni 100 gadiem celtās pils stāvokli, pagaidām nav darīts tikpat kā nekas. „Ziemeļblāzmas” ēka, ko 1904.gadā uzcēla mecenāts Augusts Dombrovskis, lai apkārtējo kokzāģētavu strādniekiem būtu pilnvērtīga sabiedriskā un kultūras dzīve, tagad ir avārijas stāvoklī.

Pašlaik SIA „Moduls Rīga” sadarbībā ar SIA „JS un partneri” izstrādā kultūras pils kompleksa rekonstrukcijas būvprojektu. Tiek prognozēts, ka remonta un atjaunošanas darbi varētu ilgt divus gadus. Akcenti tiks likti uz autentiskuma saglabāšanu, ieviešot tādus tehnoloģiskus risinājumus, kas varētu uzlabot nama pieejamību, izmantošanu un akustiku. Paredzēts rekonstruēt visu namu, kā arī sakārtot apkārtējo teritoriju. SIA „Moduls Rīga” kultūras pils „Ziemeļblāzma” kompleksa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes ietvaros pašlaik strādā pie ēkas iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju plānošanas, bet SIA „JS un partneri” nodarbojas ar pārējiem projektēšanas darbiem.