2010

Pēc renovācijas atvērta Rīgas 15. vidusskola

Šī gada 18. janvārī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs kopā ar Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāju Andri Ameriku apmeklēja Rīgas 15. vidusskolu Visvalža ielā 9, lai novērtētu nesen pabeigto skolas renovācijas darbu izpildi.

SIA Moduls Rīga kā apakšuzņēmējs renovācijas ietvaros veica elektroapgādes, ugunsdzēsības signalizācijas, izziņošanas sistēmas uzstādīšanu, zvanu un pulksteņu sistēmas izbūves darbus.
Rīgas 15. vidusskolas renovācija tika uzsākta pērnā gada jūlijā, remontdarbu gaitā veikta skolas ēkas fasādes apdares atjaunošana un renovācija, hidroizolācijas atjaunošana ēkas pamatiem, jumta seguma atjaunošana, tika remontēts skolas pagrabs, virtuve, sporta zāle, veikta inženiertīklu nomaiņa, kā arī iekštelpu apdare un grīdas seguma nomaiņa. Renovācijas ietvaros izgaismota skolas fasāde, kā arī labiekārtota skolas teritorija.

Rīgas 15. vidusskolā mācās 442 bērni, izglītības iestādē papildus tiek nodrošināta arī ilgstoši slimu bērnu apmācība. Pašlaik mācību vielu Rīgas 15. vidusskolā individuālās apmācības ceļā apgūst 54 krievvalodīgie bērni no Rīgas Latgales priekšpilsētas un Centra rajona.
Mācību iestādes atjaunošanā Rīgas dome ieguldījusi 777 991 latus.