2008

Uzsākta Rīgas 2.vidusskolas rekonstrukcija

Rīgas 2.vidusskolai ir interesanta vēsture, ēka piedzīvojusi dažādas varas maiņas, un laika zobs to nav saudzējis. Tāpēc nu ir uzsākti ēkas rekonstrukcijas darbi, lai padarītu vidusskolu piemērotāku laika prasībām un nodrošinātu mūsdienīgus un drošus apstākļus skolēniem un mācībspēkiem. Rīgas 2. vidusskolu, kā pirmo vispārizglītojošo vidusskolu, kurā mācības tika organizētas latviešu valodā, 1916. gada 12. februārī dibināja Latviešu Izglītības biedrība. Skolai vienmēr ir bijusi laba reputācija, īpaši absolventu vidū, jo daudzas ģimenes skolā mācās vairākās paaudzēs.
Ēkas rekonstrukcijas darbus veic pilnsabiedrība „Velve, Moduls – Rīga” pēc Rīgas Domes Īpašuma departamenta pasūtījuma.

Ēka ir iekļauta Kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā, celta no 1881.- 1884.gadam un ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis.