2008

Evopipes uzsāk cauruļu ražošanu

Pēc SIA „Modulex- Invest Jelgava” pasūtījuma SIA „Moduls Rīga” veica plastmasas cauruļu ražošanas kompleksa projektēšanu un būvniecību Jelgavā, Langervaldes ielā 2a.

Celtniecības darbi tika pabeigti līdz šī gada augusta beigām, tika izbūvēta jauna vienstāvu ēka – ražošanas komplekss, kurā iebūvēts biroju un darbinieku sadzīves telpu bloks 2.stāvā. Tāpat tika paredzēta ražošanas kompleksam blakus esošās teritorijas labiekārtošana rūpnieciskās ražošanas apkalpošanas vajadzībām.

Darbi ietvēra ražošanas kompleksa projektēšanu un plānošanu, projekta arhitektūras un labiekārtošanas, būvkonstrukciju, tehnoloģijas, iekšējo ēkas inženiertīklu un ārējo tīklu sadaļu dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī projekta autoruzraudzību pilnā apjomā.
Šobrīd rūpnīcā „Evopipes” tiek ražotas kabeļu aizsargcaurules, ūdensvadu spiedvadi, telekomunikāciju kabeļu aizsargcaurules. Pārējie plānotie produkti vēl netiek ražoti, jo nav pilnībā palaistas darbībā visas iekārtas.

Produkcija pašreiz tiek realizēta Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, drīzumā sāksies eksports arī uz Krieviju. Patreiz uzņēmumam ir ierobežots eksporta iespējas, jo nav vēl nokārtoti produktu atbilstības sertifikāti eksporta tirgos, ka ir saistīts ar to, ka nav vēl iespējams saražot visus nepieciešamos paraugus testēšanas organizācijām.

No šī gada 1.oktobra SIA „Modulex-Invest Jelgava” ir mainīts nosaukums uz SIA „Evopipes”, bet oficiāla ražošanas kompleksa atklāšanas ceremonija varētu notikt līdz šī gada beigām, kad būs pabeigti visi palaišanas darbi, darbinieki būs pilnībā apmācīti un noliktavas būs aprīkotas ar nepieciešamo tehniku.