2008

Lubānas ielā pirmā māja nodota īrniekiem

2008.gada 13.novembrī ekspluatācijā nodeva pirmo māju pašvaldības dzīvojamo ēku kompleksā Pļavniekos, Lubānas ielā 129. 2008.gada sākumā tika uzsākta četru daudzstāvu dzīvojamo māju ar 500 dzīvokļiem, tai skaitā 400 pašvaldības un 100 sociālajiem dzīvokļiem, celtniecība. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa būvniecības darbos piedalās arī SIA „Moduls Rīga”.

Visu ēku projekta pasūtītāja funkcijas, projekta vadību un būvuzraudzību veic Rīgas domes kapitālsabiedrība "Rīgas pilsētbūvnieks". Namu projektus izstrādāja un būvniecības darbus veic līgumsabiedrība "Arčers ECK". SIA „Moduls Rīga” darbojas darbuzņēmēja lomā, veicot ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūvi saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

Pirmajā mājā ir 150 labiekārtoti dzīvokļi. Desmit stāvu mājas kopējā platība ir 10 tūkstoši kvadrātmetru, bet dzīvokļu kopējā platība ir 8,3 tūkstoši kvadrātmetru.

Dzīvokļi izīrēti personām, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanai. Lielākā daļa jauno dzīvokļu saņēmēju līdz šim dzīvojuši denacionalizētos namos.
SIA „Moduls Rīga” veica iekšējos UK darbus un uzstādīja santehniku, ierīkoja siltummezglus, realizēja iekšējos elektrotehniskos darbus un ierīkoja rozetes, kā arī uzstādīja vēdināšanas un apkures iekārtas, instalēja vājstrāvas iekšējos tīklus.

Ārējo tīklu darbu lokā ir uzskaitāmi sekojoši darbi: apgaismojums, ūdensvads, kanalizācija, telefonizācija.

Patlaban praktiski ir pabeigta arī otras mājas celtniecība, kurā ir 100 dzīvokļi. Šo ēku plānots nodot ekspluatācijā novembra beigās. Spraigs darbs notiek pie trešās un ceturtās mājas celtniecības, abas plānots nodot ekspluatācijā nākamā gada pirmajā pusē.