2009

Rīgas 2.vidusskola – mūsdienīga!

Rīgas 2.vidusskolas ēkā pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma kopš 2007.gada novembra ar pilnsabiedrības „Velve, Moduls Rīga” spēkiem tiek veikta izglītības objekta vērienīga rekonstrukcija un restaurācija. Objekta kapitālajam remontam Rīgas dome no pašvaldības budžeta piešķīrusi gandrīz desmit miljonus latu.

Pašlaik skolā tiek restaurēta fasāde, kas precīzi jāatjauno to vēsturiskajā izskatā, kā arī jau izbūvēta daļa telpu atbilstoši jaunajam skolas ēkas plānojumam. Tā, piemēram, visas nepieciešamās elektroinstalācijas ir ievilktas jaunajā fizikas klasē, lai skolēni var ērti izmantot savas darba vietas atbilstoši priekšmeta specifikai. Klašu telpas katrā stāvā ir ieguvušas atšķirīgas krāsas durvis. Griesti koridoros ir skaņu absorbējoši, tādējādi ēkā ar augstiem griestiem tas palīdzēs būtiski ierobežot skaņas līmeni. Turpinās inženiertīklu izbūve - objektā ir ierīkota elektroinstalācija, vājstrāvas instalācija, apkures tīkli, ūdensvads, kanalizācija un vēdināšanas sistēma.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku mācību procesa organizāciju, pielāgojot skolas telpas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, projekts paredz veikt skolas ēkas telpu pārplānojumu virtuves un ēdnīcas blokā, administratīvajā korpusā un mācību telpu blokos. Skolas ēkā tiek ierīkots lifts, no jauna izbūvēta fizkultūras zāle ar palīgtelpām, kā arī, saglabājot vēsturiskos interjera ornamentus, restaurēta skolas aktu zāle, ieejas un centrālie vestibili, vēsturiskās durvis un kāpņu telpas. Tiks izgaismota skolas fasāde un pagalms, lai izceltu ēkas savdabību. Paredzēts labiekārtot arī izglītības iestādes teritoriju.

Plānots, ka mācības restaurētajā skolas ēkā skolēni varēs atsākt jau 2009.gada septembrī.