2019

Moduls Engineering kāpina izaugsmi

SIA “Moduls Engineering” pagājušā gada apgrozījums sasniedza 16 384 924 EUR un peļņu veidoja 1 426 891 EUR. Salīdzinājumā ar 2017. gada finanšu rādītājiem pagājušajā gadā ir vērojams pieaugums, ko lielā mērā var skaidrot ar uzņēmuma līdzdalību vairākos apjomīgos projektos.

“Pie apjomīgākajiem 2018. gada projektiem noteikti jāpiemin Mežaparka Lielās estrādes pirmais posms, Rīgas Franču liceja atjaunošana, kā arī ugunsdzēsības signalizācijas izbūves darbi 21 Rīgas mācību iestādē. Iepriecina, ka visi projekti ir realizēti paredzētajos termiņos, bez izpildes pagarinājumiem vai kavējumiem”, Jevgēņijs Savčuks Moduls Engineering valdes loceklis

Uzņēmuma izaugsmi pagājušajā gadā veicināja arī uzņēmuma zīmola maiņa, strukturālās izmaiņas un uzņēmuma iekšējo procesu optimizācija. Zīmola maiņa notika 2017. gada nogalē, bet visu pagājušo gadu turpinājās tā ieviešana.

“Moduls Engineering” savu darbību fokusē uz elektrotehnisko un inženiertehnisko tīklu projektēšanu, izbūvi un servisa nodrošināšanu. 2019. gadā turpinās uzņēmuma mērķtiecīga virzība definētajos segmentos, piedaloties gan privātā sektora konkursos, gan publiskā sektora iepirkumos.

“Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā un 2019. gads ir uzņēmuma 25. darbības gads, kuru laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.